Ốp Juice 01 xu dính túi 4/4S

north 2368
Hết hàng
70,000đ

➡ Ốp dẻo chỉ mỏng 0.2mm , ốp lên máy bo khít máy cầm cực thích .
➡ Đặc biệt trên bề mặt ốp có in nổi dòng " không một xu dính túi" rất éo le;P
➡ Có đủ 6 màu chữ .
➡ For iphone 4.5.6.6plus .

oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (1)

oplungiphone.net (2)

oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui

oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (8)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (12)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (10)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (9)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (7)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (6)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (4)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (3)_1oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (5)oplungiphone.net-op-juice-01-xu-dinh-tui (2)