Ốp shengo kute 6Plus

north 3321
Hết hàng
120,000đ

Shengo Kute viền đính đá vừa dễ thương lại rất sang chảnh .
➡ Đủ 5 mẫu như hình : 
➡ Đúng hàng chính hãng Shengo Hongkong.

oplungiphone.net-op-shengo-kute (14)oplungiphone.net-op-shengo-kute (15)oplungiphone.net-op-shengo-kute (13)oplungiphone.net-op-shengo-kute (16)oplungiphone.net-op-shengo-kute (12)oplungiphone.net-op-shengo-kute (11)oplungiphone.net-op-shengo-kute (8)oplungiphone.net-op-shengo-kute (7)oplungiphone.net-op-shengo-kute (9)oplungiphone.net-op-shengo-kute (10)oplungiphone.net-op-shengo-kute (6)oplungiphone.net-op-shengo-kute (3)oplungiphone.net-op-shengo-kute (2)oplungiphone.net-op-shengo-kute (4)oplungiphone.net-op-shengo-kute (5)oplungiphone.net-op-shengo-kute (1)