Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  • Hiện tại chúng tôi không có chính sách đổi trả hàng hoá.
  • Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

Bài viết khác