Nước Khử khuẩn Asfa phòng dịch cho khách, can 5 lít nước Asfa.