Túi đựng 𝐀𝐈𝐑𝐏𝐎𝐃 𝟑 viền xi crom đẳng cấp
Có luôn Airpod 1.2.pro