fbpx

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tháng 02 năm 2020

Cửa hàng Phương Bắc phụ kiện đang có nhu cầu bổ sung nhân lực đội ngũ bán hàng trong tháng 03 này nên cần tuyển dụng thêm một vài nhân viên:

  • Số lượng: 2 người
  • Yêu cầu:
  • Bằng cấp: