Share:

– Nặng 1 triệu cân 10g.

– PVC vỏ ngoài.

– Dòng sơn mài, thông số kỹ thuật cốt lõi: (14 / 0,08 Dòng sơn mài + dây nylon 250D) * 3C OD3.0 ± 0.1MM.