Share:

– Dài 1M và nặng 11g.

– Dây bện + vỏ kim loại.

– Sơn bọt dây, thông số kỹ thuật cốt lõi: (Dây bọt sơn 14 / 0,06 + dây nylon 250D) * 3C OD3.0 ± 0.1MM.