Share:

1. Chiều dài: 1m.
2. Chất liệu bề mặt cáp: kim loại.
3. Chất liệu bề mặt đầu nối: hợp kim nhôm.
4. Lõi cáp: 24AWG (43 / 0.08 + 250D) * 2C + 28AWG (16 / 0.08 + 250D) * 2C, OD: 2.0 * 6.0mm.
5. Loại đầu nối: Micro-USB.
6. Để sạc và đồng bộ dữ liệu.