Share:

1. Chiều dài: 1m; Trọng lượng: 22g
2. bím tóc bên ngoài: nylon
3. Vật liệu kết nối: TPE
4. Lõi dây: 24AWG (43 / 0.08) * 2C đỏ / đen + 28AWG (16 / 0.08) * 2C trắng / xanh, PE, OD: 2.3 * 6.0
5. Hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu
6. với dòng điện tối đa 3A