Share:

1. Chiều dài: 2m;
2. Chất liệu vỏ ngoài: PVC
3. Vật liệu kết nối: PVC
4. Lõi: 60 dây đồng