Share:

1. Chiều dài: 1m, cân nặng: 23g;
2. Chất liệu vỏ ngoài: PVC
3. Vật liệu kết nối: PVC
4. Lõi: 72 dây đồng
5, qua 2A hiện tại