Share:

1. Chiều dài: 1,2m, trọng lượng: 23g;
2. Chất liệu vỏ ngoài: TPE
3. Vật liệu kết nối: ABS
4. Lõi: 172 dây đồng
5, dành riêng cho các trò chơi di động, không chặn tay bạn, có cốc hút, có nhãn dán