Cáp sạc iPhone Lightning 1.2m Model DLC4542VB/11 Philips

170,000 đ

Cáp sạc iPhone Lightning 1.2m Model DLC4542VB/11 Philips

Mã cáp tốt trong tất cả cáp thị trường . Bên ngoài đang bán không dưới 500k, Amazon đang bán 20$.

Sản phẩm màu đen.

Màu sắc:


Share: