??̂? ??̛?̛?? ??̂̀?? ???̉? ??́? ??? ??̀? ???̣? ??????

Mấy nay rần rần bé này thấy cưng quá chừng luôn nè.

Có sẵn 120 bài nhạc. Chỉ cần ấn nút là bé vừa nhảy vừa phát nhạc vừa sáng đèn như video luôn nha.
Nhấn 2 lần để đổi nhạc
Có chức năng ghi âm và phát lại, tối đa 15 giây.