Share:

– Loại chuột: Chuột quang USB.

– Số phím : 3 phím.

– Độ dài dây: 1.2m.

– Giao tiếp: USB 2.0 / 3.0.

– Độ nhạy: 1200 DPI.

– Trọng lượng : 54g.

– Kích thước : 118 x 58 x 38mm.