Đeo khẩu trang nhẹ hơn đeo máy thở
Ở nhà sướng hơn ở bệnh viện
Uống nước vẫn sướng hơn truyền nước
Cạp đất vẫn hơn nằm dưới ba tấc đất
Rửa tay vẫn hơn chặt tay

CÔ Y TÁ PHÒNG DỊCH – NHẮC NHỞ LIÊN TỤC CẢ NHÀ TRONG VIỆC NÂNG CAO TINH THẦN CHỐNG DỊCH COVID19 – Có được cô, nhà nhà, người người đều an tâm hơn – tậu ngay đi ạ.