Share:

HOA SÁP KHÔNG TÀN – CHO TÌNH YÊU VĨNH CỬU.
Dành cho em một mối tình không tan, sao người không thử tặng em một bó hoa không tàn.
Hoa hồng sáp 1 bông không tàn.