JACK CHUYỂN ADAPTER ĐỔI iPHONE CỔNG LIGHTNING 1 RA 2 

120,000