Share:

n

Hàng về :
n– Kính cường lực camera iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (dùng chung) đúng hàng loại 1 (có lưới chắn bụi lỗ loa).
n– Lưu ý: hàng xịn và hàng thường bao bì giống nhau nhưng giá chênh lệch nhau gấp đôi.
n– Hàng xịn: Độ trong suốt của kính tuyệt đối, mài cạnh, có màn lưới chắn nước chắn bụi bảo vệ lỗ loa cho iPhone 11.