LINH PHÙ CHUYỂN VẬN, MAY MẮN, HÚT TÀI LỘC

45,000 đShare:

? LINH PHÙ CHUYỂN VẬN

Ít up nhưng đơn khủng lắm !

Bản thân Phương lúc trước cũng chưa tin lắm nhưng thực tế dùng 1 thời gian , công nhận mọi thứ rất trôi chảy , như ý …?

________________________________

Thử nghĩ xem, sóng wifi mình đâu có nhìn thấy, nhưng cái điện thoại của mình vẫn bắt tin tức hàng ngày và chạy ro ro. . Đặt câu hỏi ko có wifi thì sao?

mà KHÔNG CÓ LINH PHÙ THÌ SAO?

? ” Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm”. Vì vậy khi sử dụng Linh Phù chỉ cần có lòng tin, sự kính trọng để tương ứng tần số mà ta đang cần và ở trong linh phù ( giàu có, bình an, hạnh phúc.. ) thì sẽ LINH NGHIỆM.

______

? Linh phù chỉ là đem điều tốt đẹp đến cho bản thân, không làm hại ai, cho nên không có tác dụng phụ cho bản thân. Linh phù không phải là bùa ngải phép ma…

? Linh phù sẽ không linh nghiệm với những người có ý niệm xấu, hại người, sống chỉ biết chuộc lợi về phía mình. Theo Nhân quả thì cố gắng phát tâm bố thí, phóng sanh, sống biết nghĩ cho người khác, đó là phát tâm Phật, trong tâm có Phật linh phù chắc chắn linh nghiệm

? Linh nghiệm ở mức nào? Không thể thay đổi trắng đen được, vì 1 người còn nhiều phương diện như năm tuổi, năm hạn, số mệnh, phúc đức, gia tiên, phong thuỷ nơi sống… Nhưng dùng linh phù là hạn nặng hoá nhỏ, hạn nhỏ hoá bằng không, và May mắn 1 sẽ được lên 3,4, đang đến thời thì giúp phát triển vượt bậc….

? Nhất tin, sử dụng lâu dài, Không đòi hỏi 1-2 ngày chưa linh nghiệm mà nói là phải tội. Vì bất cứ điều gì đến cũng cần đủ một chút duyên, thiên thời địa lợi nhân hoà

? TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỈNH LINH PHÙ CHO RẤT NHIỀU TÍN CHỦ, VÍA MÁT TAY VÀ NHIỀU PHẢN HỒI MỖI NGÀY LINH NGHIỆM ĐẾN VI DIỆU✨✨