Share:

Loa Bluetooth Daniu WSA – 846

Mô tả chức năng:
1. Truyền dẫn không dây Bluetooth, gọi chức năng rảnh tay.
2. Giao thức truyền âm thanh nổi.
3. Có thể phát các bài hát MP3 được lưu trên đĩa U.
4. Có thể phát các bài hát MP3 được lưu trong thẻ TF.
5. Nhập khẩu tất cả các thiết bị đầu cuối âm thanh bên ngoài 3,5mm.
6. FM đơn vị tìm kiếm tự động.