Miếng Trâu Vàng Thần Tài Lộc

Cát tường, may mắn, tài lộc, trừ tà đem mọi may mắn đến cho chủ nhân
Trâu vàng (2021) là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc dồi dào …

TRÂU VÀNG THẦN TÀI 2021
– Trâu là con vật đứng thứ hai trong bộ 12 con giáp, là biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ.
– Trâu trong 12 con giáp là Sửu, ngũ hành thuộc Thổ, Thổ nằm tại trung tâm của ngũ hành, trong sơ đồ Bát Quái trâu mang quẻ Khôn, chủ về đất (Thổ), tức là sự thịnh vượng, bền vững