Share:
DỊCH COVID 19 DIỄN BIẾN NGÀY CÀNG PHỨC TẠP
– Không gì bằng an toàn cho Bé và Gia Đình.
Mũ chống dịch CORONA cho Bé cho Gia Đình Bạn.
– Tấm kính gở ra được bạn nhé, mang giống nón thời trang bình thường.
– Tấm che chống dịch, chống virus.
– Đừng bỏ qua mũ này. Nó sẽ bảo vệ con bạn và cả người thân của bạn.
– Chống virus.
– Ngăn nước bọt, vi khuẩn khi giao tiếp.
– Bảo vệ cả mắt, mũi và họng.
Cũng có nhiều bé không chịu đeo khẩu trang thì mũ này cứu cánh đó. Ngoài ra mũ này cho bé đội chống bụi cũng ok. Có note mẫu có sẵn.