-Sản phẩm Gel  Kháng Khuẩn Quốc Tế LACO 500ml.
n-Số công bố của Gel  Kháng Khuẩn Quốc Tế LACO :  01/20/ CBMP- QN.
n-Cam kết :
n+Hàng Quốc Tế LACO chính hãng 100% ( bao bì nhãn hiệu nguyên như hình +Giấy kiểm nghiệm chất lượng+  Giấy Công Bố Sản Phẩm + Giấy phép Kinh doanh chúng tôi có công khai rõ ràng và đóng kèm hàng).