Đừng nhờn với chế ?
✅ Nổ đơn con hổ mập địt nè cô chú ?
✅ Case dẻo trong nha.
✅ full 300 dòng máy !
ACE thích in kính có luôn ☺️
???50 mẫu: