PPF DTS NHẬT CHO iPHONE 12
nCó đủ mặt trước và mặt sau .
nCó đủ loại trong và nhám .
nFull cho 500 dòng máy và iPhone 12 ( 5.4 , 6.1, 6.7 inch) .