Share:

☀️Phật độ vòng hơn độ ta !
Ta đeo vòng phật sẽ độ ta

Viên ngọc ngọt ngào luôn được những quý cô độc thân ưu ái, thu hút duyên lành và tình cảm cho những mối quan hệ trong cuộc sống.

Vòng tay Tỳ Hưu có rất nhiều màu sắc khác nhau.(TINH THỂ NHIỀU MÀU)
Mỗi viên đá mỗi màu sắc khác nhau đem lại may mắn.giúp cân bằng năng lượng vì nhiều màu sắc nên người mạng nào đeo cũng hợp cả.